GIAO TIẾP ĐẦU VÀO

Bạn đang chuẩn bị làm bài kiểm tra GIAO TIẾP ĐẦU VÀO của trung tâm ngoại ngữ ĐỒNG NAI!
Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc của bạn trong bài thi IELTS đã tốt hay chưa?
Bạn đã sẵn sàng. Vui lòng điền thông tin đầy đủ trước khi làm bài kiểm tra nhé.
Chúng tôi đảm bảo thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Chúc bạn làm bài kiểm tra thật tốt!
Bạn có muốn chúng tôi gọi tư vấn khóa học cho bạn không?
Bạn còn phút để hoàn thành bài thi
Phần I: Listening test

Question : Since Dawson Creek Fashion was late getting its new styles on the market, there was not ______ opportunity to meet pre-Christmas sales projections.
Phần 2: Grammar test
Bài thi sẽ gồm 0 câu!

Question : Raymond and Howell proposed job cuts following a two-year decline in sales ______
Question 1: In the past three years, our marketing manager ______ to Europe, Australia, Brazil and Thailand
Loading...
Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài kiểm tra! Và đây là kết quả của bạn
Tổng số câu đúng :
Trình độ của bạn là:
BẠN MUỐN LÀM LẠI BÀI KIỂM TRA?