Free test IELTS

Bạn đang chuẩn bị làm bài kiểm tra đầu vào IELTS ONLINE của trung tâm ngoại ngữ ĐỒNG NAI!
Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc của bạn trong bài thi IELTS đã tốt hay chưa?
Bạn đã sẵn sàng. Vui lòng điền thông tin đầy đủ trước khi làm bài kiểm tra nhé.
Chúng tôi đảm bảo thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Chúc bạn làm bài kiểm tra thật tốt!
Bạn có muốn chúng tôi gọi tư vấn khóa học cho bạn không?
Bạn còn phút để hoàn thành bài thi
Phần I: Listening
Bài thi sẽ gồm 4 part. Các bạn hãy bắt đầu làm từ part 1 nhé!

IELTS Trắc nghiệm

Question : After carefully ______ the bid packages from each vendor, we have decided to award the contract to Thomas Cullen.

Economists predict a (1) in housing prices due to the recent reduction in unemployment .Changes in American eating  (2) over the last twenty years are blamed for a variety of health problems

Question : Nối hình là gì ?

Nối câu cho đúng

Paragraph List of Headings
1. Bạn tên gì ? I. 20
2. Bạn ở đâu ? II. Nam
3. Bạn bao nhiêu tuổi ? III. TPHCM
Phần 2: READING
Bài thi sẽ gồm câu!

IELTS Reading

Question : Be informed that this medication is for temporary relief of symptoms, and is not intended ______ your annual immunization shot
Loading...
Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài kiểm tra! Và đây là kết quả của bạn
Tổng số câu đúng :
Trình độ của bạn là:
BẠN MUỐN LÀM LẠI BÀI KIỂM TRA?