KHÓA LUYỆN THI IELTS

LUYỆN THI IELTS

IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi tiếng Anh phổ biến, uy tín trên thế giới, là điều kiện bắt buộc khi nhập cư, tìm việc hoặc đi du học.