KHÓA LUYỆN THI TOEFL

LUYỆN THI TOEFL

TOEFL viết tắt của Test Of English as a Foreign Language, là bài thi được tiêu chuẩn hóa nhằm đánh giá khả năng thông thạo của người học và sử dụng tiếng Anh.