TIẾNG ANH CHO TRẺ EM

TIẾNG ANH THIẾU NHI

Trẻ em tiếp xúc với tiếng Anh càng sớm càng tốt. Vì não bộ của trẻ nhỏ, có thể học tập từ các thông tin xung quanh rất nhanh và nhạy bén.