Free test TOEIC

Bạn đang chuẩn bị làm bài kiểm tra đầu vào TOEIC ONLINE của trung tâm ngoại ngữ ĐỒNG NAI!
Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra kỹ năng Nghe và Đọc của bạn trong bài thi TOEIC đã tốt hay chưa?
Bạn đã sẵn sàng. Vui lòng điền thông tin đầy đủ trước khi làm bài kiểm tra nhé.
Chúng tôi đảm bảo thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Chúc bạn làm bài kiểm tra thật tốt!
Bạn có muốn chúng tôi gọi tư vấn khóa học cho bạn không?
Yes
No
Bạn còn phút để hoàn thành bài thi
Phần I: Listening
Bài thi sẽ gồm 4 part. Các bạn hãy bắt đầu làm từ part 1 nhé!

Question 1: Raymond and Howell proposed job cuts following a two-year decline in sales ______
Question 2: In the past three years, our marketing manager ______ to Europe, Australia, Brazil and Thailand

Any information ______ about the revised holiday work schedule can be obtained from Ms. Zeldenrust in Human Resources.

(a) volunteered

(b) needed

(c) donated

(d) called

 

Ever since the drivers' strike started, citywide buses have been ______ running thirty minutes to one hour late.

(a) finally

(b) constantly

(c) concurrently

(d) very

 

More than 6.55 million workers are ______ in the manufacturing industry, according to government data.

(a) employed

(b) employer

(c) employing

(d) employment

 

 

Question 3
Question 4
Question 5

Conversation

Question 6: Fair Oaks Transit trains were back on schedule Monday after a mudslide disrupted last Friday morning\'s ______
Question 7: Sales of new homes this month are down 2% from last month, ______ 6% from a year ago
Phần 2: READING
Bài thi sẽ gồm câu!

Loading...
Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài kiểm tra! Và đây là kết quả của bạn
Số điểm LISTENING:
Số điểm READING:
Trình độ của bạn là:
BẠN MUỐN LÀM LẠI BÀI KIỂM TRA?